Νέα

Uncategorized

Τις δύο ομάδες, τον «Μικρό Νότο», που εστιάζει τη δράση του στην Αθήνα και στη Νότια Ελλάδα και τον «Μικρό Βορρά», που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, συνδέει βαθιά συγγένεια και ένας δυνατός δεσμός με σημεία αναφοράς τη στενή συνεργασία τους, τη σκηνοθετική...